fbpx

GRE

GRE

Graduate Records Examination

GRE, lisansüstü eğitim birimi için en yaygın olarak gereken kabul sınavıdır. GRE sınavı eleştirel düşünme, analitik yazma, sözel akıl yürütme ve sayısal akıl yürütme becerilerinizin – yani uzun yıllar boyunca eğitimle gelişen tüm becerilerinizin – geniş bir değerlendirmesidir.

Test Puanları

Bölüm Puan Skalası
Sözel Akıl Yürütme 130–170, 1 puanlık artışlarla
Nicel Akıl Yürütme 130–170, 1 puanlık artışlarla
Analitik Yazım 0–6, yarım puanlık artışlarla

Test Formatı

Verbal Reasoning (Sözel Akıl Yürütme) şu becerilerinizi ölçer:

Söylemi analiz etme ve sonuç çıkarma; eksik bilgiler ile mantık yürütme; yazarın varsayımlarını ve/veya perspektifini tespit etme; edebi, mecazi veya yazarın amacı gibi birden fazla anlamı algılama

Önemli noktaları ayrımsama; büyük ayrıntıları küçük ya da ilgisiz ayrıntılardan ayırt etme; metni özetleme; metnin yapısını anlama

Kelimelerin, cümlelerin ve bir bütün olarak metnin anlamını kavrama; kelimeler ve kavramlar arası ilişkileri anlama

Quantitative Reasoning (Sayısal Akıl Yürütme) şu becerilerinizi ölçer:

Sayısal bilgileri anlama, yorumlama ve analiz etme

Matematiksel modelleri kullanarak problem çözme

Aritmetik, cebir, geometri ve veri analizinin temel becerilerini ve orta seviye kavramlarını

Analytical Writing (Analitik Yazım) şu becerilerinizi ölçer:

Karmaşık fikirleri açıklıkla ve etkili şekilde ifade etme

Fikirleri ilintili örnekler ve gerekçelerle destekleme

Ortaya konan tezleri ve destekleyici delilleri tahlil etme

Odaklanmış ve ahenkli bir anlatımı sürdürme

Standart yazılı İngilizcenin unsurlarına hakimiyet

Analitik yazım bölümü, sunulan görevlere dayanan, odaklanmış cevaplar sunmanızı gerektirir; böylelikle bir göreve doğrudan cevap vermedeki becerinizi doğru şekilde gösterebilirsiniz.

Benzer Başlıklar:

TOEFL

Test of English as a Foreign Language is a standardized test to measure the

IELTS

Some text should be here... adds

GMAT

The Graduate Management Admission Test (GMAT) is a computer test, intended to

Latest Blogs


©One Key Visa Inc. | All Rights Reserved